Vervangende mantelzorg: wie zorgt voor je naaste?

Zorg tijdelijk overdragen voor een adempauze

Mantelzorgers zetten zich in voor hun zorgbehoevende naaste, voelen zich verantwoordelijk en gaan maar door. Soms tot ze aan het eind van hun Latijn zijn. Omdat je nu eenmaal voor je partner, kind of ouder zorgt. Omdat je er anderen niet mee wil belasten. Of omdat de zorgvrager weinig mensen om zich heen heeft die kunnen helpen. Het is dan ook belangrijk dat de mantelzorger de zorg vol kan blijven houden. Het helpt als de mantelzorger tijd heeft zich te ontspannen en energie kan opdoen. Maar wie zorgt er dan voor de naaste?

'Nooit geweten dat er vervangende mantelzorg bestaat'

‘Een adempauze voor de mantelzorg, kan dat dan?’, zegt ze. Ik zit bij de kapper en de dame naast bij luistert mee bij mijn gesprek met mijn kapster. Het gaat over zorg waardoor de mantelzorger even een moment voor zichzelf heeft. Ze vertelt dat ze al jaren mantelzorger is voor haar moeder. Nooit heeft ze geweten dat het mogelijk is zorg tijdelijk over te dragen aan iemand anders. Zodat ze even rust heeft. Of op vakantie kan. Want daar is ze ècht aan toe. Ik leg haar uit wat er zoal mogelijk is. Blij dat ik haar vanuit de kappersstoel al wat op weg kan helpen. Later hebben we uitgebreider contact. We bespreken haar situatie en die van haar moeder. Ze krijgt hulp in de zorg voor haar moeder. Daardoor heeft ze af en toe een moment voor zichzelf. En ze kan genieten van die welverdiende vakantie.

Welke mogelijkheden zijn er voor vervangende mantelzorg?

Kortweg: mantelzorgers kunnen zich laten vervangen door onder meer een individueel begeleider, professionele zorg, dagopvang, logeeropvang of vrijwilligers. Wensen van mantelzorger en naaste zijn hierbij belangrijk. Wat past bij jullie en wat is er nodig?

Thuis of ergens anders?

Wil je jezelf laten vervangen door iemand anders thuis te laten komen en bij je naaste te laten blijven? Of is het juist prettig als je naaste ergens heen gaat? Dan heb je thuis even rust. Is vervoer lastig of is je naaste het liefst thuis? Dat kunnen redenen zijn om te kiezen voor hulp thuis.

Tijdelijk of op vaste momenten?

Tijdelijke hulp kun je bijvoorbeeld inschakelen als je op vakantie wil. Heb je meer behoefte aan vervanging op een terugkerend moment? Dat kan bijvoorbeeld eens per week of een weekend per maand.

Individueel of in een groep?

De een vindt een groep prettig, de ander juist niet. Bij groepen, kun je bijvoorbeeld denken aan dagopvang op een zorgboerderij of een creatieve dagbesteding. Bij individuele begeleiding is er iemand die iets onderneemt met je naaste. Variërend van een spelletje doen of wandelen tot begeleiden bij bezoek aan een specialist. Net wat je naaste leuk vindt en wat jou ontlast.

Voor een bepaalde doelgroep of niet?

Er is hulp voor mensen met een beperking, kinderen of mensen met dementie. Ook is er hulp voor bredere groepen.

Vrijwilliger of professionele hulp?

Wil je een vrijwilliger inschakelen? Is er iemand in het netwerk van jou of je naaste die kan helpen? Of ga je liever voor hulp van een professionele hulpverlener?

Vergoeding voor vervangende mantelzorg

Verschillende wetten vergoeden vervangende mantelzorg: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg. Je kunt hiervoor terecht bij je gemeente, je zorgverzekeraar of het zorgkantoor in je regio. Het hangt van je persoonlijke situatie en die van je naaste af wie je verder kan helpen en welke regels er gelden.

Verlicht je mantelzorgtaken met vervangende mantelzorg

  • Op internet is hier veel informatie over te vinden. Termen die je vaker tegenkomt hiervoor zijn respijtzorg, vervangende mantelzorg of adempauze voor de mantelzorger. Het komt allemaal op hetzelfde neer: de mantelzorger kan de zorg voor de naaste even overdragen aan een ander en heeft daardoor tijd voor iets anders.
  • Heb je geen tijd of energie om uit te zoeken wat in jouw situatie mogelijk is? En om dat vervolgens aan te vragen bij één van de instanties? Daarmee help ik je graag. Neem je contact met mij op? We kijken samen hoe we jouw zorg kunnen verlichten.   

Wil je meer weten over vervangende mantelzorg?

Zorgregelhulp | Mantelzorgmakelaar in Zuidoost-Brabant

Ga naar de inhoud