Toegankelijkheid

Toegankelijkheid

Zorgregelhulp heeft veel aandacht besteed aan de toegankelijkheid van de informatie op deze website. Ik vind het belangrijk dat iedereen informatie kan vinden. Ook mensen met een functionele beperking. Bijvoorbeeld mensen die blind, slechtziend, doof of slechthorend zijn of beperkingen hebben in de motoriek. 

Toegankelijkheid pdf's

Pdf’s van Zorgregelhulp zijn toegankelijk. Voor elke pdf is daarnaast een alternatief beschikbaar in html. Dit is ook toegankelijk. Pdf’s van derden staan beperkt op de website. Deze zijn niet altijd toegankelijk. Ik heb navraag gedaan om deze te verbeteren. Alternatieve manieren om de informatie te vinden, staan bij de pdf vermeld. 

Contrast

Is het contrast van de website onvoldoende? Rechtsboven op de website staat een toegankelijkheidsknop. Daarmee kun je onder meer:

  • het contrast verhogen
  • de lettergrootte aanpassen
  • kiezen voor een makkelijker leesbaar lettertype. 

Meld een probleem met toegangelijkheid

Ervaar je een toegankelijkheidsprobleem op deze website? Laat mij dat dan weten via of via het contactformulier. Wil je daarbij vermelden op welke pagina je welk probleem ervaart? Ik probeer dat vervolgens voor je op te lossen en informeer je daarover.

Zorgregelhulp | Mantelzorgmakelaar in Zuidoost-Brabant